Kontakty - telefonní seznam KHK

10. 12. 2020

Telefonní seznam Královéhradeckého kraje.

XLSX CSV zdroj Datum aktualizace
Portál KHK*) 08.12.2020

*) KHK = Královéhradecký kraj

Popis dat:

  • odbor - název věcně příslušného odboru
  • oddělení - název oddělení
  • úsek - název úseku
  • popis činnosti - popis pracovní činnosti
  • číslo dveří - číslo dveří kanceláře
  • příjmení, jméno, titul
  • telefon - kontaktní telefonní číslo zaměstnance
  • e-mail - kontaktní e-mail zaměstnance