Zdravotnictví

8. 3. 2021

Lékařská pohotovostní služba Královéhradeckého kraje - přehled

Přehled poskytovatelů pohotovosti v Královéhradeckém kraji.

XLSX CSV zdroj Datum aktualizace
web KHK*) 15.01.2019

*) KHK = Královéhradecký kraj

Popis dat:

 • typ pohotovosti -  lékařská / stomatologická
 • pro koho - dospělí / děti / všichni
 • telefon - telefonní číslo území Královéhradeckého kraje
 • kód okresu - kód okresu (sídla) pohotovosti dle RÚIAN
 • název okresu - název okresu (sídla) pohotovosti
 • kód obce - kód obce (sídla) pohotovosti dle RÚIAN
 • název obce - název obce (sídla) pohotovosti
 • název poskytovatele pohotovosti
 • ulice
 • číslo popisné
 • ordinační hodiny - ordinační hodiny pohotovosti

Stomatologická lékařská pohotovost

Přehled poskytovatelů stomatologické pohotovosti v Královéhradeckém kraji.

XLSX CSV zdroj Datum aktualizace
web KHK*) 08.03.2021

*) KHK = Královéhradecký kraj

Popis dat:

 • oblast - spádová oblast
 • datum - datum lékařské pohotovosti
 • jméno lékaře
 • kód obce - kód obce (sídla) pohotovosti dle RÚIAN
 • název obce - název obce (sídla) pohotovosti
 • ulice
 • číslo popisné
 • telefon  - telefonní číslo ordinace
 • ordinační hodiny - ordinační hodiny pohotovosti

Následná péče v Královéhradeckém kraji

Seznam poskytovatelů následné péče v Královéhradeckém kraji.

XLSX CSV zdroj Datum aktualizace
web KHK*) 02.01.2020

*) KHK = Královéhradecký kraj

Popis dat:

 • poskytovatel - název poskytovatele následné péče
 • právní forma - právní forma poskytovatele
 • místo poskytování péče - oblast poskytování služby
 • kód obce - kód obce (sídla) poskytovatele dle RÚIAN
 • název obce - název obce (sídla) poskytovatele
 • ulice
 • číslo popisné
 • PSČ - poštovní směrovací číslo
 • telefon - kontaktní telefonní číslo poskytovatele