Souhrnné informace o webu

18. 10. 2018

Prohlášení o přístupnosti webových stránek, ochraně osobních údajů, o zveřejňovaných kódech třetích stran a další.

Prohlášení o přístupnosti webové prezentace Královéhradeckého kraje

Textová část portálu webové prezentace Královéhradeckého kraje je vytvořena s ohledem na přístupnost a bezbariérovost tak, aby splňovala všechny povinné a podmíněně povinné zásady přístupnosti podle vyhlášky o přístupnosti č. 64/2008 Sb.
Více informací, včetně popisu používaných nestandardních formátů dat.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Osobní údaje jsou  uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých odborech.

Kódy třetích stran

Na tomto webu měříci software Webtrekk, který nám pomáhá analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají. Software používá pouze tzv. technické cokkies.  Webtrekk získal v Německu od organizace TÜV certifikaci “GDPR ready” (https://www.webtrekk.com/en/knowledge/blog/webtrekk-gdpr-ready-eprivacyseal/ ), tzn. jeho používání je plně v souladu s novou evropskou směrnicí o ochraně dat.

Informační systémy

Zde najdete informace o informačních systémech Krajského úřadu Královéhradeckého kraje