Děti kritických profesí budou od 12. dubna chodit do škol nepřetržitě

8. 4. 2021 Autor: Lukáš Vaníček

Od 12. dubna se žáci prvních stupňů základních škol vrátí do lavic, přidají se k nim předškoláci v mateřských školách. Novým opatřením ministerstva školství svoji činnost k 11. dubnu skončí takzvané „určené školy“ pečující o děti rodičů zařazených do složek IZS a dalších krizových profesí, které stanovila vláda České republiky. O tyto děti bude nově pečováno v kmenových základních a mateřských školách.

Podle nového opatření ministerstva školství se do školek vrátí pouze děti předškolního věku. Do prvních stupňů základních škol se žáci vrátí v rotační formě po týdnu, a to po celých třídách.

Malotřídky a speciální školy kompletně obnoví prezenční výuku. V základních uměleckých školách a jazykových školách bude od 12. dubna umožněná individuální výuka.

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí, že v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:

• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

• pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

• pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

• zaměstnanci bezpečnostních sborů,

• příslušníci ozbrojených sil,

• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

• zaměstnanci Finanční správy České republiky.